‘Open werkplaats’ van het onderzoek naar de relatie tussen Ontwerp en de Omgevingswet. Door de leerstoel Design as Politics, TU Delft, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Suggesties of meer weten? Neem contact met ons op (rechtsonder).

Denklijn 1: Sterk lokaal politiek krachtenveld vraagt een politieke omgevingsvisie

Sticky berichten

Decentralisatie en een grotere bevoegdheid voor het lokaal bestuur en tegelijk een grotere invloed van andere maatschappelijke actoren genereert een sterker lokaal politiek krachtenveld. In dat krachtenveld is ontwerp onmisbaar als schakel tussen visie en uitvoering. Dan moet ontwerp wel durven tekenen in dienst van maatschappelijke agenda’s en de verbinding maken met beleid, strategie en sturingsfilosofie.

Denklijn 2: Intelligente omgeving leidt tot dynamische regels en samen ontwerpen met parameters

Sticky berichten

De explosie van informatie over de leefomgeving – realtime en voor iedereen toegankelijk – gaat de regels doen verschuiven. Het omgevingsplan verandert van statisch document naar dynamische omgeving. Dat laat toe om te gaan ontwerpen mét regels parameters in plaats van bínnen dat wat mag. Hiermee ontstaat ook een speelbord waarop in cocreatie de fysieke leefomgeving kan worden ontworpen.

Onderzoek in Faculteitsblad B-nieuws

Sticky berichten

Deze week een kort verhaal over ‘Ontwerp en Wet’ in de nieuwe B-nieuws. Lotte Dijkstra, journalist voor het faculteitsblad van Bouwkunde liep in mei mee tijdens de expertmeeting en schreef deze zomer over de tussenresultaten. De nieuwe B-nieuws is nu… Lees verder →

Introductie Ontwerp en Wet

Sticky berichten

In 2018 gaat in wat wel wordt genoemd de grootste wetswijziging in Nederland sinds Thorbecke. 24 wetten met bij elkaar 4700 artikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriële regelingen gaan op in 1 Omgevingswet, 4 AMvB’s en ca…. Lees verder →

Van 24 wetten met bij elkaar 4700 artikelen naar 1 omgevingswet met 349 artikelen, van 120 naar 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en van 120 naar ca. 10 ministeriële regelingen

Wat is de Wet?

Sticky berichten

De indrukwekkende getallen – van 24 wetten met bij elkaar 4700 artikelen naar 1 Omgevingswet met 349 artikelen, van 120 naar 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en van 120 naar ca. 10 Ministeriële regelingen – laten al zien dat de… Lees verder →

Een land in beweging

Sticky berichten

De omgevingswet zal naar verwachting ingaan in 2018. Op moment van schrijven is de wet nog maar net (22 maart) aangenomen door de Eerste Kamer. Tegelijk is het hele land al in beweging. Na de decentralisaties in de zorg en… Lees verder →

De wetswijziging: tussen nu en 2018

Sticky berichten

Na aanbieding van het  ‘Voorstel van Wet’ aan de Tweede Kamer in juni 2014, volgde op 1 juli 2015 de goedkeuring van de Tweede en op 22 maart 2016 die van de Eerste Kamer.  Voor de invoering in 2018 moet… Lees verder →

22 maart heeft de Eerste Kamer de omgevingswet met een ruime meerderheid aangenomen

Wat is Ontwerp?

Sticky berichten

Wat is ontwerp? Die vraag wordt met enige regelmaat gesteld wanneer de relatie tussen ruimtelijk ontwerp en de omgevingswet ter sprake komt. Ruimtelijk ontwerp komt dan ook in vele gedaanten. En dat geldt zeker voor ontwerp op grotere schaal, wanneer… Lees verder →

Het onderzoeksteam en de opdrachtgever

Sticky berichten

Het onderzoek Ontwerp en Omgevingswet wordt verricht door een team binnen de leerstoel Design as Politics aan de Faculteit Bouwkunde, TU Delft…

Een regionale omgevingsvisie

In de regio Leiden bestaat sinds twee jaar een bijzonder samenwerkingsverband. Tien gemeenten werken daar samen aan een regionale visie voor 2040. Met integraliteit als rode draad vertelt Jeroen Traudes, projectleider bij de gemeente Leiden, over zijn ervaring met een… Lees verder →

Sterker lokaal politiek krachtenveld

De Omgevingswet geeft lagere overheden meer ruimte voor eigen visie, beleid en strategie voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarmee wordt potentieel de weg gebaand voor een sterkere decentralisatie in het ruimtelijke domein. De huidige dynamiek waarbij gemeenten vooral ter verantwoording worden geroepen… Lees verder →

Instrumenten van de Omgevingswet

In de Omgevingswet zelf zijn eigenlijk nog nauwelijks regels vastgelegd. De wet beschrijft vooral op welke manier dat moet gebeuren. De rijksoverheid, de provincies, waterschappen en gemeenten krijgen ieder een set van instrumenten waarmee zij kunnen vaststellen wat de overheid… Lees verder →

© 2017 Ontwerp en Wet — Powered by WordPress

Up ↑